Equip docent

 • Directora titular: Hna. Melchora Terrados

 • Directora pedagògica: Susana Berengena

 • Cap d'estudis: Melissa Terrón


 • Tutora de P3: Rosa Segura

 • Tutora de P4: Míriam Massana

 • Tutora de P5: Roser Bofill

 • Reforç d'infantil: Carla Rosés, Marta Vidal


 • Tutora de 1r: Marta Vidal

 • Tutora de 2n: Alba Reinoso

 • Reforç de cicle inicial: Hna. Paloma

 • Mestres del cicle: Hna. Paloma, Raquel García


 • Tutora de 3r: Tamara Cortés

 • Tutora de 4t: Ana Mº Megías

 • Reforç de cicle mitjà: Isabel Arbat

 • Mestres del cicle: Isabel Arbat, Susana Berengena


 • Tutora de 5è: Melissa Terrón

 • Tutora de 6è: Carolina Valeros

 • Reforç de cicle superior: Sandra Cano

 • Mestres del cicle: Sandra Cano, Susana Berengena