INSTAL·LACIONS

  • Tretze aules

  • Aula d'informàtica

  • Aula d'audiovisuals

  • Pati cobert

  • Pati de sorra per educació infantil

  • Dos patis d'esbarjo

  • Teatre