Instal·lacions

El Col·legi Sagrada Família consta de:

  • 13 aules

  • Aula d'informàtica

  • Aula d'audiovisuals

  • Pati cobert

  • Pati de sorra per educació infantil

  • 2 patis d'esbarjo

  • Sala polivalent - Teatre